teibi_torm

Organisatsioon

Visioon: Iga õpilane Eestis teab, kuidas leida oma tee.

Missioon: Toome kõigi õpilasteni Eestis karjäärialased kohtumised haridus- ja töömaailmaga.

Lahendus: Aitame veebiplatvormi toel lihtsalt ja kiirelt kokku leppida haridus- ja töömaailma tutvustavaid külalistunde, varjutamisi ja õppekäike. 

Fookus: Programmi kaudu aitame koolidel karjääriõpet läbi viia. Alategevusena toetame ettevõtluse ja rahatarkuse õpetamist.

Miks on vaja tõsta noorte karjääriteadlikkust? Rahvusvahelised karjääriuuringud näitavad, et noorte töösoovid on tihti piiratud valikute ringist ning ettekujutuseta tegelikust töömaailmast. Noorte karjääriotsuste oluline mõjutegur on sotsiaalne taust. (Konverents „Julge hüpe tundmatusse?“, 2020) OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 Eesti tulemuste kokkuvõttena saab kindlalt öelda, et võrreldes eelmise uuringuga on tõusnud nende õpilaste osakaal, kes ei oska vastata oma võimaliku tulevikuameti kohta (15%-lt 21%-le).

Läbimõeldud valikute ja otsuste kindlustamiseks on vaja pöörata rohkem tähelepanu noore karjääri planeerimisele ja nõustamisele. Haridusstrateegia 2035 koostajate hinnangul on karjäärioskuste ja ettevõtlikkuse õpetamise tase ebaühtlane. Õpetajatel on tiheda graafiku juures aeganõudev tegijaid omal käel õppetöösse kaasata, kuid noored vajavad eeskujusid ja inspiratsiooni oma potentsiaali rakendamiseks.

 

 

 

KOGEMUSLOOD Mida räägivad meist oma ala tegijad?

  • Õpilaste arv 2022 6859

  • Kohtumiste arv 2022 742

  • Õpilaste rahulolu 2022 10/10

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp

Anna tagasi, et minna edasi! Külalistunnis saad rääkida oma karjäärist ja tundi andes õpid ka ise midagi uut.

Karjäärinõustaja ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa

Karjäärinõustaja ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa

Noored on mures oma tuleviku pärast. Mida parem ülevaade karjäärivõimalustest, seda vähem stressi.

Ettevõtte Bolt ja Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig

Ettevõtte Bolt ja Heateo Haridusfondi kaasasutaja Martin Villig

Eeskujud motiveerivad haridusteed lõpuni käima ja teadlikke karjäärivalikuid tegema.

Futuclassi kaasasutaja Märt Lume

Futuclassi kaasasutaja Märt Lume

Olulisim asi, mida koolis peaks õppima, on kelleks tahan saada. Tagasi Kooli aitab õpilastel sellele küsimusele vastust leida.

organisatsioonist Kogemused ja innovatsioon

Mõju indikaatorid

  • Osalenud õpilaste arv, aastas
  • Kohtumiste arv, aastas (sh külalistunnid, õppekäigud, töövarjutamine, tudengivarjutamine)
  • Osalenud koolide arv, aastas
  • Õpilaste hinnang kohtumise sisukusele
  • Õpetajate hinnang õpieesmärkide täitumisele
  • Töö- ja haridusmaailma esindajate hinnang koostööle
  • Tuleviku Tegijate süsteemi soovitusindeks

Ajalugu

Tagasi Kooli arengutee:

-> 2006 Noored Kooli juures sündis Tagasi Kooli idee

-> 2011 KÜSK aitas luua esimese infosüsteemi külalistundide kokkuleppimiseks

-> 2012. aastast alates aitab Swedbank viia külalistunnid kõigi koolideni

-> 2014. aastal esimene täisajaga töötaja

-> 2017/2018 kinkisime Eestile sünnipäevaks 100 otseülekandes e-tundi

-> 2019 katsetasime töövarjude, tudengivarjude ja õppekäikude kokkuleppimist

-> 2021 avasime uue infosüsteemi külalistundide, varjutamise ja õppekäikude kokkuleppimiseks

Juhtimisstruktuur

Tagasi Kooli üldkoosoleku/nõukogu liikmed on Ede Raagmets, Kärt Kaasik, Tiina Saar-Veelmaa, Märt Lume, Tiina Pauklin, Triin Noorkõiv. Juhatuse liige on Teibi Torm. Tagasi Kooli tegutseb vastavalt põhikirjale.

Vaata lähemalt meeskonda

Rahastamine üldiselt

Tagasi Kooli on mittetulundusühing, mis tegutseb toetuste ja annetuste toel.

Tagasi Kooli on Vabaühenduste liidu liige ja järgib vabaühenduste tegutsemise eetilisi põhimõtteid ja annetuste kogumise head tava.

Majandusaasta aruanded

Link kopeeritud