Suurtoetaja


Toetajad

valge_klaar

Annetajad: Tagasi Kooli suurannetaja on Märt Lume. Annetustega toetavad algatust eraannetajad armastanaidata.ee keskkonnas.

Koostööpartnerid: Töövarjupäeva teeme koostöös Junior Achievement Eestiga, strateegialoomega aitab meid Miltton, juhtimisoskuste arengut toetab Fontes.

Euroopa Sotsiaalfond. Projekti “Tagasi Kooli infosüsteemi kohandamine noortekeskuste jaoks” rahastati 2020. aastal haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Toetussumma oli 7 000 EUR. Tänu toetusele koguti sisendit noorsootöötajate ootuste kohta, joonistati uue infosüsteemi prototüüp ja korraldati noorsootöötajatele kaks teavitusseminari süsteemi kohta.

Euroopa Sotsiaalfond. Projekti “Ettevõtlusõpe praktilisemaks koostöös Tagasi Kooliga” rahastati 2020. aastal avatud taotlusvoorust “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” ja rahastus tuli Euroopa Sotsiaalfondist. Toetussumma oli 24 978 EUR. Tänu toetusele valmistati ette kavand, milline peaks välja nägema ja kuidas toimima uus infosüsteem. Lisaks korraldati külalistunde, e-õppekäike ja töövarjutamisi. Projekti panustasid ettevõtlusõppe õpetajad Pilvi Tauer Tallinna Tehnikagümnaasiumist, Kaja Sander Luua Metsanduskoolist, Riina Juga Kiili Gümnaasiumist, Kaili Kivi Lüganuse Koolist, Greete Tooming Haljala Koolist, Mari Erm-Reining Pärnu Koidula Gümnaasiumist, Janeli Virnas Tartu Variku Koolist, Margot Sarv Kohila Gümnaasiumist, Gerli Veeleid Maardu Gümnaasiumist ja Monika Sooneste Rakvere Eragümnaasiumist.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas ühingu arenguhüpet 2020. aastal 25 000 EUR-iga. Tänu toetusele loodi (arendati) kavandatud infosüsteem. Lisaks toetas KÜSK 2019. aastal Tagasi Kooli sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamist 3 980 EUR-iga.

Link kopeeritud