Tagasi nimekirja

Tagasi Kooli muutis oma nime Tuleviku Tegijateks

Teibi Torm, Tuleviku Tegijad tegevjuht

Keskendume edaspidi sellele, et iga Eesti õpilane leiaks oma tee. Selleks viime õpilasteni haridus- ja töömaailma tutvustavaid külalistunde, varjutamisi ja õppekäike. Meie uus nutikas IT-platvorm viib huvipooled omavahel kokku. Miks just karjäärifookus ja mis kasutajate jaoks muutub? 

Toome tähelepanu õpilaste eneseteostusele 

Oma 15-aastase tegutsemise kogemuse põhjal teame, et õpilaste ja oma ala tegijate kohtumised on vajalikud. Viimased neli aastat oleme otsinud ja uurinud, katsetanud ja vaielnud, kuidas saaksime luua õpilaste jaoks kõige suuremat väärtust. Sellel teekonnal kogesime, kuidas ideid oli liiga palju ja mitmed otsingud viisid rappa.

Fookuse seadmisel inspireeris meid kõigepealt meie oma praktika. Oma ala tegijad räägivad hea meelega oma tööst ja valikutest ning õpilastel on seda vaja, sest ca 75% senistest külalistundidest toimusid just sellel teemal. Samuti kinnitavad erinevad uuringud, intervjuud õpilaste ja valdkonna ekspertidega aina uuesti, et õpilased vajavad palju rohkem tuge oma valikute tegemisel. 

Mille poole peaksime püüdlema – kas iga laps peaks 9. klassi lõpuks valima oma ameti? Ei, see ei ole vajalik ega reaalne. Soovime laiendada õpilaste teadmisi võimalustest, et neil oleks rohkem infot. Me tahame tõsta õpilaste enesekindlust. Nii, et igaüks võiks öelda: jah ma tean millisesse gümnaasiumisse minna, millist eriala ülikoolis valida või millised erinevad töövaldkonnad mind huvitavad. Tahame toetada oma noori, et nad julgeks teha oma valikuid, mis ehk alati ei leia kohest toetust sõprade või pere poolt, aga mis on nende jaoks õiged ja tähenduslikud.

Tagasi Kooli on nüüd Tuleviku Tegijad

Meie noored on tuleviku tegijad just siis, kui nad leiavad selle oma asja elus, mis neid vaimustab, edasi kannab, paneb süvenema ja looma. Jaan Aru on sõnastanud selle nii: “Saagem rahvaks, kelle iga laps leiab oma tee”. See on vajalik, sest me inimestena otsime eneseteostust ehk viise, kuidas oma püüdlusi teoks teha, ja esimene ülesanne sellel teel on saada aru, millised need püüdlused on.

Selleks on meil vaja kooli, mis võimaldaks õpilastel senisest palju enam oma tee ja kutsumuse leidmisega tegeleda. Selget sihti enda ees nägev noor on motiveeritud edasi pürgima ja õppima. Koolimaailmas tehakse täna noorte karjäärivalikute selgitamise suunas erinevaid samme, näiteks tutvustatakse külalistundides ameteid, korraldatakse karjääripäevasid ja osaletakse algatusel “laps tööle kaasa”. Samas on karjääriõpe vaid kolmandikus koolides. Kõik oma ala tegijad ja õpetajad saavad siin noori aidata. Kunagi ei või teada, millal on sinu panus üht elu positiivses suunas muutev. 

Tagasi Kooli on nüüd Tuleviku Tegijad. Meie kogukonna jaoks palju ei muutu. Aitame endiselt korraldada kohtumisi erinevates formaatides – külalistunnid, töö- ja tudengivarjutamised ning õppekäigud.

Töömaailma tutvustamiseks on külalistundide kõrval vajalik teha töövarjukohtumisi, sest igaüks ei taha terve klassi ette astuda ja räägiks parema meelega üks ühele. Õppekäigud on vajalikud, sest vahest inspireerime õpilasi hoopis neid ettevõtetesse külla kutsudes. Haridusmaailma tundma õppimiseks aitame õpilastel kohtuda tudengitega. Unistame, et järgmise sammuna saame õpilastele pakkuda ka gümnaasiumide ja kutsekoolide varjutamist. Ja kõike seda üle Eesti. Iga õpilase jaoks.   

Kõikidele Tuleviku Tegijate pakutavatele võimalustele pääseb nüüd ligi tulevikutegijad.ee kaudu. 

Aitame koos igal õpilastel Eestis leida oma tee!

Link kopeeritud