Tagasi nimekirja

Mis motiveerib oma ala tegijaid endale töövarju kutsuma?

Peale kevadise töövarjunädala lõppu uurisime Pipedrive’i töötajatelt, kus 9 inimest kutsusid endale töövarju, mis neid selleks motiveeris? Samuti oli meie jaoks põnev teada saada, mis õpilasi vaimustas ja mille kohta nad küsimusi esitasid. Jagame vastuseid ka teiega. 😉

Tarvaraarendaja Max Strelnikovil oli kaks töövarju: Daniel Maardu Gümnaasiumist ja Mihkel Läänemaa Ühisgümnaasiumist. 

Max, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
Igaüks suudab meenutada vähemalt paari hetke elus, mis on oluliselt mõjutanud tema karjääri- ja erialavalikut. Ma ei ütle, et suutsin sellise jälje noortele jätta, aga ma tean, et Pipedrive suudab seda. Näidata noortele, mida tähendab nii legendaarses ettevõttes töötada, milliseid väärtuseid ja isiksust hinnatakse, et sobituksid siinsesse kultuuri, andes neile võimaluse olla tunnistajaks mitte ainult tööalasele koostööle, aga ka sellele, kuidas me lõunalauas naljatame – kõik see tähendab avada oma uksed ja oli õnn olla osa sellest. Ma olen kindel, et minu tööalane elu oleks täna teistsugune, kui mul oleks olnud oma karjääri alguses selline võimalus nagu nendel noortel. Ma loodan, et see on minu töövarjude jaoks samamoodi.

Töövarjutamine Pipedrive'is
Tarvaraarendaja Max, töövarjud Daniel ja Mihkel

Mis huvitas sinu töövarje enim?
Mulle tundub, et lisaks töö juttudele jättis neile sügava mulje siinne atmosfäär. Me tegime kontoris ringkäigu, hängisime kõige lahedamates kohtades (nagu trummidega tuba), kohtusime teepeal sõbralike inimestega, käisime kellegi sünnipäeva kringlil jne. Kooliõpilasena on see kindlasti silmiavav näha kui palju mõned ettevõtted pingutavad, et kujundada keskkonda, kus täiskasvanud veedavad kolmandiku oma elust.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Kõige ootamatum oli, et nad ei jäänud magama peale kolme tunnist vestlust nende jaoks veel ebaolulistel teemadel nagu: ettevõtte struktuur, tööprotsess ja kuidas me tarkvara arendame. Vastupidi – nad olid väga huvitatud ja tahtsid rohkem teada saada.

Pipedrive’i tarkvara administraatorit Anni Haasmad töövarjutas Tallinna Inglise Kolledži õpilane Sophie. 

Anni, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
Pean sellist projekti ülioluliseks, sest oleksin ise omal ajal väga hinnanud sellist võimalust. Olen oma karjääri jooksul mitmeid kordi vahetanud valdkonda ning hea meelega jagan oma kogemust sellest, et karjääritee ei pea olema sirgjooneline. 

Töövarjutamine on võimalus näha ja kuulda, mida tähendab reaalne töö ja missuguseid võimeid on tegelikult olulised. Erialased teadmised on väga vajalikud, kuid täpselt sama tähtsad on “pehmed” oskused nagu koostöö-, suhtlemis-, prioritiseerimise kui ka kriitilise mõtlemise oskus.

Pipedrive’i tarkvara administraator Anni ja töövari Sophie

Mis huvitas sinu töövarju enim?
Minu töövari oli huvitatud nii Pipedrive’ist kui ka üldisemalt karjäärist IT-ettevõttes. Tänu tema korralikult ettevalmistatud küsimustele jõudsime läbi arutada tööelu väga erinevad küljed.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Mulle meeldis, et Sophie küsis Pipedrive’i väärtuste kohta. Pipedrive on tõeliselt hea näide, kuidas töötajad päriselt teavad ettevõtte väärtuseid ja elavad nende järgi.

Pipedrive’i tootejuht Almonzer Eskandari töövarjutas Kiili Gümnaasiumi gümnasist Rait.

Almonzer, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
See on väga väärtuslik viis, kuidas aidata noortel mõningate erialade igapäevase tööga tutvuda, nii lõbusa kui ka väljakutsuva osaga. Selline võimalus oleks võinud olemas olla juba siis, kui mina olin noorem!

Mis huvitas sinu töövarju enim?
Küsimused, mida õpilased küsisid, kuidas nad püüdsid muudkui rohkem teada saada — nad on uudishimuliku loomuga ja see on midagi, mida tuleb hoida ja toita.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Mis vahe on müügijuhil ja tootegrupi juhil?

Ps. Kaasake programmi nii palju koole kui võimalik! Iga õpilane peaks nägema, mis tähendab olla keegi, õppima sellest ja tegema teadlikke valikuid, mis on tema jaoks parim.

UX/UI disainer Anet Vallsalu töövari oli August Kitzbergi nimeline Gümnaasiumi gümnasist Rasmus.

Anet, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
Kui ma käisin keskkoolis, siis mul ei olnud aimu ka, mida minna edasi õppima või kuhu ametikohale minna tööle. Mind motiveeris osalema projektis see mõte, et kui saan kasvõi ühel õpilasel aidata paremini mõista, mida ta edasi teha soovib või ei soovi, siis on minu panus juba läinud asja ette. 

Mis huvitas sinu töövarju enim?
Kindlasti see, milline näeb välja igapäevatöö sellel ametikohal ja millised on töökaaslaste ootused antud ametikohas töötavale inimesele.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Saan tuua näite pigem huvitavast, kui ootamatust küsimusest. Varjutaja uuris, kui tavapärane on töökohal väljaõpetamine ning mis on olulisem, kas õige suhtumine või lõpuni viimistletud oskused. 

Pipedrive’i tarkvaraarendaja Dmitry Birini töövari oli Inglise Kolledži gümnasist Markus. 

Dmitry, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
Tavaliselt esitab töövari mulle palju põnevaid küsimusi, mis aitavad mul oma teadmisi sõnastada, eriti kõrgel tasemel. Lisaks on see hea võimalus aidata kellelgi sellest ametist paremini aru saada.

Mis huvitas sinu töövarju enim?
Minu varju huvitasid paljud asjad. Ta küsis palju häid küsimusi, mis puudutasid meie ettevõttet üleüldiselt ja tiimi igapäevast toimumisprotsessi, aga ka värbamisprotsessi ja mobiilset arengut.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et see oli seotud infovooga nii suures ettevõttes ja kuidas vältimatuid infovahetuse probleeme lahendada. Mis oli väga hea küsimust, sest kommunikatsiooniprobleemid viivad paljude teiste probleemideni. See küsimus viis mitmete näideteni võimalikest organisatsiooni struktuuridest ja lahendustest.

Tarkvaraarendaja Ahmar Siddiqui töövari oli Jaan Poska Gümnaasiumi gümnasist Elina.

Ahmar, mis motiveeris sind endale töövarju kutsuma?
Tahtsin anda oma panuse ja võib-olla juhendada kedagi, kes on teekonna alguses ja tahtsin jagada mõningaid näpunäiteid ja ekspertarvamusi, mida oleksin ise soovinud saada.

Mis huvitas sinu töövarju enim?
Minu vari tundis üsna suurt huvi Pipedrive’i operatiivtöö ja meie töömetoodikate vastu.

Milline oli kõige ootamatum küsimus, mida su töövari küsis?
Üks küsimus, mille mu vari esitas ja mis oli ootamatu, kuid väga tabav, oli: “Mis on tarkvaratööstuse varjatuim saladus?”

Link kopeeritud