Tagasi nimekirja

Kuidas organisatsioonina töövarjupäevaks valmistuda?

Tallinna Strateegiakeskus ja Tallinna Linnakantselei panid sel aastal seljad kokku ja otsustasid ühiselt töövarjupäevaks valmistuda. Palusime neil jagada oma kogemust, kuidas nad seda tegid ning millised olid tulemused. Muljed pani kirja Tallinna Strateegiakeskuse töökultuuri spetsialist Aile Salundi.

Üks ühine töövarjupäev

Korraldasime 20. aprillil 2022 Tallinna Strateegiakeskuses ja Tallinna Linnakantseleis töövarjupäeva. Saime Tagasi Kooli infokirjast teada, et kahe nädala pärast oli tulemas töövarjunädal. Kuna mõte selle korraldamisest kõnetas meie tiimi liikmeid, siis nende kahe nädalaga panime paika plaani, kuidas töövarjutamist meie kahes asutuses organiseerida.

Otsustasime töövarjunädalast osa võtta, et tutvustada noortele linnaorganisatsiooni tööd veidi lähemalt ja näidata meie töötajate rolli linnaelu edendamisel. Töövarjutamine aitab näha ja mõista, millega inimesed iga päev tegelikult tegelevad. Samuti saavad varjutatavad noorte kaudu oma tööd veidi teise nurga alt lahti mõtestada ning enda valdkonda ja tegevusi tutvustades panustada noorte arengusse ja nende karjäärivalikutesse.

Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnakantselei töövarjupäev2
Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnakantselei töövarjupäev

Kutsusime kokku väikese tiimi, et teha ajurünnak ja leppida kokku meie töövarjunädala käsitus. Otsustasime, et koondame töövarjutamise ühele päevale, et saaksime töövarjudele pakkuda lisaks töö jälgimisele ka lisaväärtust. Nimelt said meile külla tulnud noored lisaks tavapärasele töövarjutamisele, mis kestis kolm tundi (osal ametikohtadel siiski terve päev), osa võtta kolmest 15-minutilisest miniloengust. Loengutel tutvustati linnaorganisatsiooni tervikuna, linna arengustrateegiat ja Tallinna linna kui tööandjat. Samuti pakkusime töövarjudele ühist lõunat ja töövarjud said päeva lõpus endaga kaasa väikesed meened.

Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnakantselei töövarjupäev
Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnakantselei töövarjupäeva tutvusosa

Selleks, et kutsuda meie töötajaid üles ennast varjutatavaks pakkuma ja tutvustada töövarjupäeva kontseptsiooni, korraldasime oma töötajatele 15-minutilise veebikohtumise. Kohtumisel selgitasime, mis on töövarjupäev, mida annab see noorele ja meie asutustele, kuidas ennast varjutatavaks registreerida ja milline on üldjoontes meile külla tulevate töövarjude päevaplaan. Salvestasime veebikohtumise ja panime teabe üles oma siseveebi, samuti saatsime e-kirjaga meeldetuletusi töövarjupäevast osavõtmiseks. Meie töötajad lisasid Tagasi Kooli veebiplatvormile 21 kutset, millest broneeriti 12. Meil on väga hea meel, et noored tunnevad huvi meie asutuste ametite vastu, sest Tallinna Linnakantseleisse ja Tallinna Strateegiakeskusesse tuli töövarjunädalal kõige rohkem töövarjusid kõigist üleval olnud asutustest.

Töövarjud said kõrvalt jälgida linnasekretäri, abilinnapeade, teenusedisaineri, kasutajakogemuse disaineri, arhitekt-linnaplaneerija, kommunikatsioonidirektori, reporter-toimetaja, ruumiloome kompetentsikeskuse juhi ja juristi tööd.

Tallinna Strateegiakeskuse ja Tallinna Linnakantselei töövarjupäev3

Töövarjud andsid töövarjupäeva korraldusele ja päevakavale tagasisideküsimustikus hinnangu „väga hea“ või „hea“. Töövarjud tõid arengukohtadena välja, et varjutamise aeg oleks võinud olla veidi pikem kui kolm tundi ning töövarjupäeva kohta võiks koolides rohkem teavet olla.

Tallinna Strateegiakeskus ja Tallinna Linnakantselei töövarjud 2022

Varjutatavad jäid samuti nii töövarjupäeva korralduse kui ka päevakavaga rahule, andes neile hinnangu „väga hea“ või „hea“. Toodi esile, et töövari oli positiivselt üllatunud sellest, mis tööga on tegemist ja kui palju ühe päeva jooksul korda saadetakse.

Kindlasti soovitan ka teistel haarata kinni võimalusest kutsuda noored endale külla ja tutvustada oma organisatsiooni või ettevõtet.

Link kopeeritud